VILKA UTMANINGAR LÖSER VI

Datatillväxt på 800 % - Förståelse med AI för att fatta välgrundade beslut

AI läser och förstår all din data i ett pulsslag

Hjälper företag att låsa upp information i dokument med hjälp av driftklara AI-lösningar

Vad är artificiell intelligens? AI kan definieras som ett datorsystem som kan utföra en uppgift som kräver intelligens. Denna uppgift är vanligtvis något som en människa kan utföra, såsom att lära sig, planera, lösa problem, uppfatta, förstå mänsklig kommunikation på vilket språk som helst.

v500-system | företags nätverkslösningar

AI, den mest transformativa tekniken

Automatisering, driven av artificiell intelligens och maskininlärning, ökar våra kunders arbetsstyrka. Vi anammar denna innovativa teknik för att påskynda processer för att förstå information från dokument.
I genomsnitt analyseras eller används mindre än 1 % av ett företags ostrukturerade data. Vi gräver djupt för att avslöja dessa insikter så att företag kan fatta mer välgrundade beslut utifrån den data de redan har.

v500 System | om oss | företags nätverkslösningar

Intelligent kognitiv sökning

En virtuell expert inom området Juridik, Finanstjänster, Läkemedel, Ingenjörsvetenskap, IT, Försäkring, Tillverkning, Media, Hälsovård, Nyheter, Gästfrihet, Gruvdrift och Resor som drivs av AI/ML/NLP som ständigt sållar igenom all företagsinformation. Den förstår det skrivna ordets sammanhang och semantik i ostrukturerade data som dokument.
Genom att ställa frågor om naturligt språk har slutanvändarna alla svar och kunskap till hands: enorma fördelar och tidsbesparingar.

v500-system | företags nätverkslösningar

Säkerhet är av största vikt för våra kunder

Med vår 25-åriga kunskap och erfarenhet med tillförsikt kan vi försäkra dig om att driva ditt företag i molnet med den mest flexibla och säkra molnmiljön. Vi distribuerar alla våra kunders tjänster i AWS med förmågan att uppfylla och överträffa kärnsäkerhets- och efterlevnadsåtaganden, såsom datalokalitet, skydd och konfidentialitet, med våra omfattande tjänster och funktioner

v500-system | företags nätverkslösningar

Dokumentförståelse och jämförelse

Att automatiskt jämföra många dokument och avlasta anställda från tråkiga och repetitiva uppgifter ökar samtidigt noggrannheten. Hur gör AI det? Förstå fraser, ämnen, känslor och semantisk information i varje dokument – ​​som människa. Det sparar analytiker oerhört mycket tid - en process som tog veckor tar nu 30 minuter.
Datagranskning är en skalbar lösning som kan öppna nya intäktsströmmar.

v500-system | företags nätverkslösningar

Optimera interna arbetsflöden med AI

Hantera din dokumentation i en centraliserad, mycket säker molnmiljö. Använd verktyg för artificiell intelligens för att förstå och hitta aktuell och historisk information. Dina team kan arbeta mycket mer effektivt när de får tillgång till centraliserad kunskap. Med AI och ML kan vi påskynda forskning och insikt från alla dokument som är begravda i företagsdatalager. I själva verket kan dina team och avdelningar arbeta mer effektivt, undvika dubbelarbete och spara dyrbar tid.

v500-system | företags nätverkslösningar

Vilka problem löser vi?

Vi använder artificiell intelligens för att analysera, förstå och extrahera information från stora mängder dokument. Avgörande information döljs i ostrukturerad data - dokument. Med hjälp av AI kan vi extrahera aktuell och historisk kunskap - vilket är omöjligt för en människa att förstå 100,000 XNUMX dokument på en gång och helt normalt för AI.
Målet är att göra människor och företag mer effektiva, arbeta med den mest korrekta informationen och spara tid.

Arbeta smartare genom att implementera artificiell intelligens
AI-driven intelligent kognitiv sökning hjälper till att gräva igenom data i stor skala -- Låt AI göra jobbet!

Artificiell intelligens är förmågan hos ett datorsystem eller maskin att tänka, förstå och lära.
Vi inspirerar företag att kickstarta AI- och ML-processer för att erkänna praktiska fördelar för kommande år. Det som tog månader, nu tar det 30 minuter med kraften från AI.

HUR VI LEVERERAR

Slutanvändaren är hjärtat i varje IT
lösning vi gör

Vi börjar med att identifiera vilket problem som ska lösas för slutanvändaren. Vår unika tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda, anpassade och anpassade för ändamålslösningar som förbättrar din affärs effektivitet.

HUR

Utöka

processer med AI?

Vision

VARFÖR?
AI-teknik har skapat nya sätt att arbeta, leverera enorm precision och hastighet oöverträffad av människor. Machine Learning lär sig ständigt på egen hand, 24/7 sammanfattande information så att du kan fatta ett bättre beslut. Det hjälper anställda med komplexa uppgifter som skulle ta dem månader att slutföra istället för bara en timme – vilket överträffar din kunds förväntningar med kvalitetsprodukter på mycket korta tidsramar. Som ett resultat är de flesta kreativa eftersom de har mer tid.

Strategi
AI och ML

VAD?
Att koppla din AI-strategi till din affärsstrategi är det bästa sättet att säkerställa att AI levererar maximalt värde för verksamheten. Din AI-strategi bör vara inriktad på att hitta automatisering och intelligenta sätt att leverera ditt företags strategiska mål.
Med andra ord bör AI användas för att omsätta din företagsstrategi till verklighet. Vi kan hjälpa dig med AI för att uppnå dina strategiska mål, och du kommer att se en positiv avkastning på investeringen inom 12 månader.

Personer

VEM?
AI-kultur - en ny kultur som omfattar AI- och datauppgifter som avgörande ingredienser för framgång. Människor är en del av denna kultur som ser AI som en möjlighet att förbättra arbetet och bidra till din organisation. Att använda AI för att automatisera de tråkiga, vardagliga uppgifterna för att ägna tid åt mycket mer värdefullt, stimulerande och kreativt arbete - att vara efterfrågad, LÄRA
Jobb automatiseras av maskiner, vilket frigör människor, på problemlösning, empati, lyssnande, kommunikation, tolkning och samarbete – alla färdigheter som människor är bättre på än maskiner.
SUPERJOBB, innebär en mer komplex kombination av tekniska och mänskliga färdigheter

Lösning

HUR?
AI och data som avgörande ingredienser för framgång. Företag ser AI som en möjlighet att göra arbetet bättre för oss alla snarare än något att frukta. Eftersom vi är överväldigade av mängden data behöver vi hjälp från AI för att förstå och låsa upp informationen.
Hur? AI ökar din arbetsstyrka; de blir mer effektiva och ger möjligheter till nya tjänster, produkter - affärsströmmar.
VARFÖR?
Vision
AI-teknik har skapat nya sätt att arbeta, leverera enorm precision och hastighet oöverträffad av människor. Machine Learning lär sig ständigt på egen hand, 24/7 sammanfattande information så att du kan fatta ett bättre beslut. Det hjälper anställda med komplexa uppgifter som skulle ta dem månader att slutföra istället för bara en timme – vilket överträffar din kunds förväntningar med kvalitetsprodukter på mycket korta tidsramar. Som ett resultat är de flesta kreativa eftersom de har mer tid.
VAD?
Strategi
AI och ML
Att koppla din AI-strategi till din affärsstrategi är det bästa sättet att säkerställa att AI levererar maximalt värde för verksamheten. Din AI-strategi bör vara inriktad på att hitta automatisering och intelligenta sätt att leverera ditt företags strategiska mål.
Med andra ord bör AI användas för att omsätta din företagsstrategi till verklighet. Vi kan hjälpa dig med AI för att uppnå dina strategiska mål, och du kommer att se en positiv avkastning på investeringen inom 12 månader.
VEM?
Personer
AI-kultur - en ny kultur som omfattar AI- och datauppgifter som avgörande ingredienser för framgång. Människor är en del av denna kultur som ser AI som en möjlighet att förbättra arbetet och bidra till din organisation. Att använda AI för att automatisera de tråkiga, vardagliga uppgifterna för att ägna tid åt mycket mer värdefullt, stimulerande och kreativt arbete - att vara efterfrågad, LÄRA
Jobb automatiseras av maskiner, vilket frigör människor, på problemlösning, empati, lyssnande, kommunikation, tolkning och samarbete – alla färdigheter som människor är bättre på än maskiner.
SUPERJOBB, innebär en mer komplex kombination av tekniska och mänskliga färdigheter
HUR?
Lösning
AI och data som avgörande ingredienser för framgång. Företag ser AI som en möjlighet att göra arbetet bättre för oss alla snarare än något att frukta. Eftersom vi är överväldigade av mängden data behöver vi hjälp från AI för att förstå och låsa upp informationen.
Hur? AI ökar din arbetsstyrka; de blir mer effektiva och ger möjligheter till nya tjänster, produkter - affärsströmmar.
Artificiell intelligens är fantastiskt på TASKS, och människor är fantastiska på PROCESSER
Företag som fokuserar på automation, innovation och artificiell intelligens kan attrahera topptalanger - omfamna agila framsteg
v500 System | hem | företags nätverkslösningar

VÅR VISION

Möjliggöra och hjälpa företag att kickstarta artificiell intelligens, maskininlärning och andra innovativa teknologier.

AI-driven dokumentbehandling – för att låsa upp klienters data och snabbt leverera verkligt värde inom alla deras vertikala kärnsektorer

VÅR MISSION

Att göra det möjligt för alla branschfolk och företagsägare att utnyttja information från stora datamängder med AI-hjälp för att fatta mer välgrundade beslut och bidra till affärsframgång. 

v500 System | hem | företags nätverkslösningar
v500 System | hem | företags nätverkslösningar

VÅRA KÄRNVÄRDER

  • Intellekt och excellens

  • Etisk

  • Integritet

  • Pragmatism

  • Persistens

  • Personlig egenskap

Påskynda takten i ditt företag och automatisera infrastruktur. Dra nytta av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) på molnplattformar.

Letar du efter innovativa digitala lösningar?

Fallstudier

15 | 10 | 2022

Artificiell intelligens, Automation hjälper advokater att granska massor av dokument för att påskynda M&A

Granska 4,000 XNUMX komplexa juridiska dokument på några dagar istället för tre månader. Artificiell intelligens var den enda lösningen!
28 | 11 | 2020

Säkrar tillverkningsföretag på AWS med Palo Alto Next-Gen Firewalls

Tillverkaren ville integrera anslutningsmöjligheter med många leverantörer och grossister som bedrev affärer i vardagen.
19 | 09 | 2020

AWS nätverksdesign med säker segregering

Verksamheten hade redan viss närvaro på AWS, ett antal servrar, applikationer, databaser. När verksamheten utvecklades och rörelsen var att utöka och förbättra tjänster samt migrera mer kritiska applikationer till AWS Cloud
20 | 08 | 2020

Start av teknik för finansiella tjänster med AWS Cloud

En finansiell teknikstart som tillhandahåller omedelbara tjänster till kunder via ett mobilt låneapplikationssystem. Eftersom företaget ville innovera och växa snabbare befann sig företaget begränsat av sin befintliga teknikmiljö.