TJÄNSTER

Öka, vinna med artificiell intelligens

AI är den mest transformerande tekniken – agera nu!

Vad är artificiell intelligens (AI)?

 Under de senaste åren har AI setts som en ytlig teori eller sci-fi-maskin. Ändå är det idag en av de ledande innovationerna inom näringslivet och alla typer av industrier.

Konceptet med vad som definierar AI har förändrats över tiden, och kärnan har alltid funnits idén om att bygga maskiner som kan tänka som människor.

AI kan definieras som ett datorsystem som kan utföra en uppgift som kräver intelligens. Denna uppgift är vanligtvis något som en människa kan utföra, såsom att lära sig, planera, lösa problem, uppfatta och förstå mänsklig kommunikation på vilket språk som helst.

Maskininlärning (ML)

 AI använder Machine Learning för att efterlikna mänsklig intelligens. Maskininlärning är konsten att lära datorer att lära sig på samma sätt som vi gör, genom att tolka data från omvärlden, klassificera dem och lära av dess framgångar och misslyckanden.

Datorer lärs ut eller programmeras med hjälp av maskininlärning för att tänka som människor och lösa problem.

Varför behöver du AI och ML?

 Artificiell intelligens och maskininlärning är utan tvekan världens ledande tekniska framsteg. De spelar en viktig roll i olika branscher, allt från transport, sjukvård, tillverkningsindustri, företag och juridisk industri.

Några viktiga funktioner för AI- och ML-teknik i olika branscher är

 • AI minskar den tidsram som behövs för att utföra specifika funktioner, vilket underlättar arbetsbelastningen och ökar kreativiteten.
 • AI upplever inte trötthet eller trötthet, den är mycket effektiv och slutför komplexa uppgifter utan några avbrott eller stillestånd.
 • Den höga noggrannheten du får med AI är oöverträffad av någon mänsklig ansträngning.
 • AI samlar in och ordnar miljontals data och gör dem lättillgängliga för dina kunder när som helst.
 • AI utför intellektuella uppgifter effektivt och används för forskningsändamål.

Levererar en bättre service.
Ta ditt företag till okända nivåer med artificiell intelligens och maskininlärning. Omfamna alla fördelar!

Tillämpning av AI och ML inom den juridiska sektorn

 Rättssystemet är komplext, och det revolutioneras för närvarande av artificiell intelligens.

Som begreppet går, när det finns tekniska framsteg i en professionell sektor, skulle det bli ett uppståndelse om huruvida deras karriär och dagliga verksamhet skulle ersättas.

Och sanningen är att artificiell intelligens förvandlar rättssystemet och förbättrar vad de gör, frigör dem för större uppgifter som att ge råd till klienter, förhandla om affärer och att framträda i domstolar.

Att granska sina kunders dokument, kontrakt och bakgrundsinformation kan vara tidskrävande; när det görs av människor kan det inte vara effektivt och korrekt. AI-maskiner är mycket snabbare på att sortera dokument än människor eftersom det tar några sekunder att läsa och förstå dokument och kan ge resultat som är korrekta och kan valideras statistiskt. Det sparar därför inte bara tid utan också pengar och ökar intäkterna.

v500-systemet utnyttjar Natural Language Processing för att hjälpa till att analysera dokument. Den läser, förstår, analyserar och extraherar viktig information från hundratusen till en miljon dokument.

Tillämpningar av AI och ML i näringslivet

AI revolutionerar för närvarande affärsvärlden och många organisationer anpassar sig till förändringar, implementerar dem och ser enorma resultat.

AI tar marknadsföring till en annan nivå; Det hjälper inte bara till att utveckla marknadsföringsstrategier, och det hjälper också till att genomföra dem genom att sortera kunder efter deras intressen och demografiska. Den kan rikta annonser till kunder baserat på webbhistorik och motor för energirekommendationer och är ett viktigt verktyg för att ge kunderna exakt vad de vill ha.

AI förbättrar affärsinteraktioner genom chatbots eftersom representanter kanske inte alltid är online för att svara på meddelanden och förfrågningar. Det kan också utrusta säljare med insikt, förutsäga kundbehov som kan implementeras för att skjuta i höjden för försäljningen.

Hur kan AI och ML gynna slutanvändare och samhället i stort?

AI har kommit för att stanna i vår värld idag. Det är inte en futuristisk vision, utan snarare en teknik som redan används i nästan alla sektorer. Alla måste därför ta del av det. AI tar över repetitiva uppgifter. AI skulle dramatiskt påverka hälso- och sjukvårdssektorn genom att förbättra verksamheten vid sjukvårdsinrättningar och medicinska organisationer. Vårt samhälle kommer att få otaliga timmar av produktivitet med bara införandet av autonom produktion och AI som påverkar våra problem med trafikstockningar. AI-teknik när den utvecklas kommer i allmänhet att ha en positiv inverkan på vårt samhälle och vår dagliga verksamhet.

Gör det möjligt för företag att kickstarta på AI och ML
Låt artificiell intelligens göra jobbet!

Här på v500 Systems:

 • Vi väljer det bästa tillvägagångssättet inom artificiell intelligens och maskininlärning som passar ditt företag.

 • Vi implementerar sedan dessa AI- och ML-lösningar i din verksamhet.

 • Vi förbättrar AI-kunskaper och kompetens inom din organisation.

 • Vi bearbetar enorma mängder dokument som är omöjliga för människor att förstå genom att använda naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning.

 • Vi uppdaterar befintliga teknologier och befintliga IT-tjänster i ditt företag innan vi implementerar AI-strategier.

 • Vi övervakar applikationen i händelse av känsliga uppgifter för att säkerställa noggrannhet och hjälpa till med kontinuerlig förbättring av maskinen, utan att lämna stenen ovänd.

Många sektorer står inför utmaningar med en stor volym dokument. Skulle det inte vara trevligt att centralisera tillgången till kunskap och hitta relevanta svar snabbt, i förväg?
Vi kan hjälpa dig med detta problem genom att distribuera AI och ML.

Kvalitet och konsekvens

Vilka är de utmaningar som du bara kan lösa med artificiell intelligens?

v500 System | hem | företags nätverkslösningar

Ostrukturerad data

80% av data är ostrukturerade i organisationerna. Vad betyder det? Data är spridda överallt och ingen vet var det är och vilka viktiga datamängder som finns. Så varför tillåter vi ett sådant avfall? Organisationen har tidigare spenderat tid och resurser på att samla information. Med hjälp av AI och ML kan vi ha all information tillgänglig för oss hela tiden.

v500-system | företags nätverkslösningar

Vi ger dig tid tillbaka

Tid är oersättlig och slösas ofta bort på tråkigt, repetitivt arbete. Lämna kreativa uppgifter för människor; det är det vi är bra på. Enligt en Forbes-undersökning från 2017 sa 84 % av cheferna att AI och ML ger dem ett försprång framför konkurrenterna eftersom deras medarbetare har mer tid och är mer påhittiga.

v500-system | företags nätverkslösningar

Automation

Innovativa företag utnyttjar molntjänster till fullo, inklusive artificiell intelligens och maskininlärning. ML kan lära av sig själv, helt automatiserad. När den väl har ställts in glömmer du bort det; det är även där. Du fokuserar på ditt dagliga jobb och drar nytta av dateresultaten. Automation är nyckeln till framgång för alla organisationer.

v500-system | företags nätverkslösningar

Konsistens

Med Automation in the Cloud kan vi uppnå större konsekvens och datanoggrannhet. Därefter kommer detta att minska eventuella fel till ett minimum. Dessutom är processer strömlinjeformade och konsekventa utan någon extern inblandning. Detta är målet för nya affärer.

v500-system | företags nätverkslösningar

Kvalitet

Artificiell intelligens och maskininlärning spelar väsentliga faktorer i hela lösningen, eftersom de ständigt lär sig av datamängder och sig själva och kastar ut alla avvikelser som potentiellt kan påverka -- Kvalitet.
Kvalitet uppnås med konsekventa och automatiserade processer. Dessa två viktiga ingredienser är viktiga för att uppnå kvalitet på alla nivåer.

v500-system | företags nätverkslösningar

Förstående

För en människa att förstå en miljon poäng från ett enda dokument skulle vara praktiskt taget omöjligt. Uppgifterna måste kategoriseras och förenklas och en genomsnittlig baslinje införas.
AI och ML skulle behandla varje enskild poäng av en miljon individuellt. Först då skulle många mönster dyka upp och leverera information som människor så ofta saknar.

Utnyttja artificiell intelligens för att utöka anställda och påskynda verksamheten

Låsa upp potentialen hos AI: Hur advokatbyråer och advokater kan utnyttja den senaste tekniken

Effektivitet | Noggrannhet | Automation | Innovation | Produktivitet | Konkurrensfördel | Kostnadseffektivitet | Skalbarhet | Personalisering
Påskynda ditt företags tempo till artificiell intelligens och automatisera infrastruktur med expertkunskap.

Letar du efter innovativa digitala lösningar?

Blogg

08 | 06 | 2023

Vilka problem stöter användare på när de "jämför dokument" med AI?

I detta insiktsfulla blogginlägg går vi in ​​i de hinder som användare möter och avslöjar hur v500 Systems triumferande har tacklat dessa utmaningar inom vår banbrytande AI SaaS-lösning.
05 | 06 | 2023

Empowering Professionals: How We Revolutionized Document Comprehension for Mike

I den snabba värld av flygkontrakt, där viktig information är begravd i komplexa, långa dokument, stod vår hjälte, Mike, inför en skrämmande utmaning. Med över hundra kontrakt, några spänner över upp till 1,200 XNUMX sidor
01 | 06 | 2023

Internationella barndagen – 1 juni

Var och en av er har en unik gåva, en anmärkningsvärd talang som väntar på att bli upptäckt. Du har kraften att forma framtiden, åstadkomma positiv förändring och att göra denna värld till en bättre plats. Din fantasi vet inga gränser, och dina drömmar kan bli verklighet med engagemang, uthållighet och tro på dig själv.
31 | 05 | 2023

Filosofi + Matematik + Artificiell intelligens

Genom att utnyttja kraften i siffror, ekvationer och logiska resonemang lyfte dessa filosofiska titaner sin diskurs till oöverträffade höjder, och använde matematiska principer för att befästa sina påståenden och effektivt demontera sina motståndares positioner