Blogg

31 | 01 | 2023

Vad vill advokater, advokatbyråer ha av artificiell intelligens?

Ledande konsultföretag som Accenture, Deloitte och McKinsey & Company har noterat en växande trend bland advokatbyråer att ta till sig tekniker för artificiell intelligens (AI).
20 | 01 | 2023

Avslöjar de fem bästa farliga och hotfulla trenderna som advokatbyråer möter idag

När det juridiska landskapet fortsätter att utvecklas står advokatbyråer inför en rad nya och farliga trender som hotar att störa deras verksamhet och äventyra deras framgång
18 | 01 | 2023

Advokatbyråer och AWS Cloud: Achieving Data Privacy and Compliance in the Digital Era

Varje advokatbyrås rykte och kundernas förtroende beror på dess förmåga att skydda de uppgifter de hanterar. Dessutom är advokatbyråer föremål för olika lagar och förordningar om datasekretess och säkerhet.
14 | 01 | 2023

Artificiell intelligens (AI) kan svara på villkorade frågor: "På vilken grund kan parterna säga upp hyresavtalet?"

Bemyndiga advokater med AI-driven sofistikerad analys: Tolka de mest komplexa dokumenten och hitta motstridiga förhållanden
09 | 01 | 2023

Maximera värdet av artificiell intelligens i advokatbyråmiljön

Artificiell intelligens och lagen: Värdet för modern advokatbyrå – Identifiera specifika problem eller utmaningar som AI kan lösa
06 | 01 | 2023

Datadrivet beslutsfattande: Utnyttja AI för effektiv dokumentjämförelse i den juridiska industrin

Tack vare verktyget för dokumentjämförelse kunde Sarah slutföra sin granskning av dokumenten på rekordtid.
01 | 01 | 2023

Hjälpa advokatbyråer att implementera artificiell intelligens framgångsrikt

Vad erbjuder vi i en GRATIS konsultation till advokatbyråer angående en framgångsrik implementering av artificiell intelligens inom deras organisation?
24 | 12 | 2022

Intelligent sökning och artificiell intelligens: Förvandling av juridisk forskning och stärkande av advokater

Bemyndiga advokater med AI-driven intelligent sökning: alltid hitta rätt information. Utnyttja AI för att hitta insikter i dokument för välgrundade beslut.
20 | 12 | 2022

Varför behöver advokater, juridiska rådgivare, jurister och jurister dagligen artificiell intelligens?

AI kan hjälpa advokater att snabbt och korrekt analysera stora mängder data, såsom juridiska dokument eller rättspraxis. Detta kan spara tid och förbättra effektiviteten i juridisk forskning.
15 | 12 | 2022

Hur kan artificiell intelligens hjälpa till i rättstvister?

Artificiell intelligens (AI) kan hjälpa till i rättstvister på många sätt. Ett sätt är att hjälpa till att identifiera och analysera relevanta rättsliga prejudikat och rättspraxis
12 | 12 | 2022

Vad är värdet av artificiell intelligens?

Ett värdeförslag inom artificiell intelligens (AI) hänvisar till det unika värdet som AI kan tillföra en viss verksamhet, produkt eller tjänst. Detta värde kan vara påtagligt, såsom ökad effektivitet, kostnadsbesparingar
Loader